beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları

“beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları” kolektif hafıza, hatırlama, unutma ve yüzleşme konularına ilgili ve eleştirel yaklaşanların, hafıza ve vicdan mekânlarının demokratikleşmeye katkıda bulunabileceğine inananların, dünyadaki deneyimlerden yararlanmalarını, bilgi ve deneyim değişimi yapmalarını ve bu deneyimi Türkiye için işlevselleştirmelerini amaçlıyor.

 

Image
Beraberce Derneği
Image
DVV International
Image
Das Auswärtige Amt

Ev Sahibi Kurumlar

Yer: Washington, Amerika Birleşik Devletleri

Program Dönemi: Haziran – Temmuz 2018

Program Süresi: 30 Gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi: www.ushmm.org

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Holokost’a adanmış yaşayan bir anıt olarak, Amerika Yahudi Soykırımı Hafıza Müzesi, dünya liderlerine ve vatandaşlara nefretin karşısında durma, soykırımı önleme ve insan onurunu yüceltme bakımından ilham vermektedir.

 

Müze, ‘National Mall’ üzerindeki özgürlük anıtları arasında konumlanmasıyla, özgürlüğün kırılganlığı, ilerleme miti, demokratik değerlerin korunmasına duyulan ihtiyaç konusunda güçlü bir mesaj vermektedir.

 

Müze ülke geleceğinde önemli etkisi olan toplumun anahtar katmanları ile yakın ilişki içinde çalışmaktadır. Holocaust döneminde birey ve kurumların yaptıkları seçimler üzerine çalışılmasıyla, hukuk, yargı, askeri, diplomasi, eğitim, din, ilaç alanından profesyoneller bugün kendi sorumlulukları hakkında yeni bir içgörü kazanmışlardır.

 

Liderlik eğitimi programımıza ek olarak, müzedeki ve gezici sergileri, eğitimci ve öğrenciler için destek programlarını, Holokost anmalarını desteklemektedir.

 

Jack, Joseph, ve Morton Mandel İleri Holokost Çalışmaları Merkezi, Holocaust çalışmaları alanında canlılığı ve gelişmeyi sürdürmeyi teşvik etmektedir. Soykırımın Önlenmesi Merkezi, Ruanda, Bosna, Darfur gibi geçmiş soykırımlar hakkında halkı daha fazla öğrenmeye teşvik etmek, eğitmek için çalışmaktadır.

 

1993’teki kuruluşundan itibaren Müze, 99 devlet başkanı ve on milyon okul çocuğunun dahil olduğu 40 milyon ziyaretçi kabul etmiştir. 16 dilde yayın yapan ve 2015’ten itibaren 211 ülkeden 15, 5 milyon insan tarafından ziyaret edilen internet sitesi, Holokost üzerine dünyada önde gelen çevrimiçi otoritedir.

 

Gönüllüden Beklentiler

 • Müzelere ve Hafıza mekanlarına ilgi duyma

Gönüllünün Çalışacağı Birimler:

 

*Ziyaretçi Servisi:

Müze Danışma Masasında çalışmak

Birinci Kişi: Müze Birinci Kişisi programı ziyaretçilerin Holokost’tan kurtulanların kendi hayat hikayelerini kendi cümleleri ile işitmelerine, tarihle kişisel deneyimi kendi gücü ve yakınlığından kaynaklanan olağandışı bir yolla birleştirmesine yardımcı olur. Her bir saat süren program gazeteci Bill Benson ve hayatta kalan arasındaki mülakatı ve ardından gelen soru cevap bölümünden oluşur.

*Hayatta Kalanlarla İlişkiler

Hayatta kalan kişilerle yürüttüğümüz yazma sınıfına katılma ve yazımı sınıfını gözleme, masada hayatta kalanlarla onlar toplumla etkileşim içinde iken zaman geçirmek, Müzedeki hayatta kalanların konuşmalarını dinlemek.

*Koleksiyon:

Küratörel Kazanımlar

Holokost Hayata Kalanları ve Kurbanları Merkez

*Holokost Eğitimi Üzerine Levine Enstitüsü

Holokost İnkarı ve Antisemitizm Üzerine İnisiyatif

Uluslararası Ziyaretçi Liderliği Prgramları ve diğer uluslararası ziyaretler

Görevler

Danışma masasında ziyaretçileri karşılamak

Birinci Kişi programına yardım etmek

Programlara katılmak

Günlük aktivitelerinde çalışanlara yardımcı olmak

 

Dil: İngilizce

Yer: Köln, Almanya

Program Dönemi: Ağustos – Aralık 2018

Program Süresi: 30- 60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web Adresi: http://domid.org/de

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Almanya Göç Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi (DOMID) göçmenlerin tarihsel mirasının gelecek nesiller için korunması amacıyla, 1990 yılında Türkiyeli göçmenler tarafından kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

DOMID günümüzde, Batı Almanya ve Doğu Almanya’ya göç hakkında sosyal, kültürel ve gündelik yaşam tarihi tanıklıkları konusunda ülke çapında benzersiz bir koleksiyona sahiptir.

Bu kuruluş gerçekleştirdiği çalışmalarla Almanya göç tarihinin çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla DOMID, göç tarihi hakkında materyalleri toplamakta ve muhafaza etmektedir. Kuruluş ayrıca yetkin bir merkez olarak, bu materyallerin araştırılması ve sergilenmesini görev bilmektedir.

Kuruluşun amacı, göçün normal bir durum olarak düşünüldüğü gerçek bir göç müzesi kurmak ve mümkün olduğunca çok kişiye göçmen toplumumuzun tarihi konusunda çok yönlü bir bakış açısını paylaşma imkanı sağlamaktır.

DOMİD hakkındaki bu kısa film (under: https://www.youtube.com/watch?v=DF8VolC8wJw) tüm boyutları ile kuruluşun çalışmalarını özetlemektedir. Ayrıca DOMİD’in son projesinin tanıtımı da görülmeye değerdir. Sanal Göçmen Müzesi Mayıs ayında online olacaktır: https://virtuelles-migrationsmuseum.org/trailer/.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

DOMID ile çalışmak Almanya’daki göç bağlamında hatırlama kültürü alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan ve bu kültürün biçimlendirilmesinde kilit rol oynayan en eski kurumun bir parçası olma eşsiz deneyimini sunmaktadır. Aynı zamanda uyumlu, yaratıcı ve motive bir ekiple birlikte güncel konuların biçimlendirilmesine yardım etme imkanı da sağlamaktadır.

Göç tarihi, göçmen toplumunda hatırlama kültürü, göçün müzeleştirilmesi, nesne tedariği; basin ve halkla ilişkiler alanında basın bildirisi oluşturma, sosyal media desteği, gazetecilerle iletişim kurma ve nesne ve dokümanların arşivlenmesi, nesnelerin bakımı, veritabanı girişi, ambalajlama gibi çok çeşitli alanlarda çalışma imkanı sunmaktayız. Gönüllünün kaldığı süre dahilinde kendi ilgi alanında bağımsız olarak geliştirdiği projeleri desteklemekten ve onları hayata geçirmekten de memnuniyet duyacağız.

Gönüllünün halkla ilişkiler ya da arşivleme alanlarında deneyimli olması avantajlı olacaktır.

 

Dil: Almanca

Yer: Astana, Kazakistan

Program Dönemi: Mayıs- Haziran 2018

Program Süresi:30- 60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web Adresi: http://museum-alzhir.kz/en/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Siyasal baskı ve totaliter rejim mağdurlarının müze-anıt kompleksi “ALZHIR”, 31 Mayıs 2007’de, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in girişimi ile açıldı. Müzenin açılışı, “31 Mayıs’ın bir kararname ile siyasal baskı mağdurlarını anma günü olarak belirlenmesinin” 10. yıldönümü ve siyasal baskı mağdurlarının anılmasının yetmişinci yıldönümü ile aynı zamana denk geldi.

 

Müze, Karlag’ın Akmola kamp bölümünün oluşturulduğu 26. noktanın eski yerine yerleştirildi. Karlag, daha sonra Vatan Hainlerinin Eşleri İçin Akmola Kampı (“ALZHIR”) adını aldı. ALZHIR 1937 yılında tam olarak bu mekanda, Vatan Hainlerinin Eşleri İçin Akmola Kampı’nda kuruldu. Sovyetler Birliği’nin farklı bölgelerinden masum kadınlar buraya getirildi. Stalin yönetimindeki 1937 – 1953 yılları arasında 62 uyruktan 18 binden fazla kadın 5 ila 8 yıl mahkumiyet aldı.

 

Hafıza kompleksi, müze binası, Stalin zamanından kalma bir vagon, “Matem Kemeri” Anıtı, gözetleme kulesi, “Umutsuzluk ve Zayıflık” ve “Mücadele ve Umut” adlı iki heykel kompozisyonu, Hafıza Duvarı ve Kazakistan Cumhuriyeti tarafından tanınmış büyükelçiliklerin yerleştirdiği Hafıza taşlarından oluşmaktadır. Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan, Kore, Almanya, Fransa, Letonya, Litvanya, Estonya ve Macaristan büyükelçilikleri Kompleks arazisine anıt taşlar yerleştirmişlerdir. Her yıl 20 binden fazla kişi müzeyi ziyaret etmektedir.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Gönüllüler, müzedeki gündelik çalışmalara katılır, ALZHIR tutsakları ve siyasal baskı mağdurlarının korunmasına odaklanırken başarılı bir kültür kurumunda pratik deneyim kazanır.

 

Gönüllüye Sergi ve Teşhir Departmanı’nda çalışma imkanı sunuyoruz. Gönüllü ALZHIR Müzesi ve Memorial Kompleksi’nde gündelik çalışmalara katılarak pratik deneyim kazanır ve çok çeşitli görevleri yerine getirir. Örneğin;

 

– Müzenin kalıcı ve geçici sergilerinde İngilizce rehberlik yapmak

– Müzenin sergi ve yayınları için araştırma yapmak

– İhtiyaç halinde sergi ve teşhir departmanın ve diğer departmanların günlük işlerine yardımcı olmak

– Bölge tarihi ve kültürü hakkında bilgisini arttırmak için şehir turlarına katılmak

– İngilizce atölyeler hazırlamak ve yönetmek

 

Dil: Kazakça, Rusça ve İngilizce’dir. Adayların bu dillerden birini bilmesi gerekmektedir.

Yer: Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti

Program Dönemi: Ekim-Kasım-Aralık 2018

Kontenjan: 1 Kişi

Program Süresi: 30 gün

Web Adresi: https://www.apartheidmuseum.org/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Apartheid Müzesi 2001 yılında açıldı. Müze, Güney Afrika’da Apartheid ile ilgili en önde gelen müze olarak kabul ediliyor. Kendi türünün ilk örneği olan Apartheid Müzesi, Apartheid rejiminin yükselişini ve düşüşünü göstermektedir. Müze, bugün uluslararası topluluğa benzersiz bir Güney Afrika deneyimi sunan mükemmel bir tasarım, mekân ve manzara örneği oluşturuyor. Sergiler çok disiplinli küratörler, film yapımcıları, tarihçiler ve tasarımcılardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Müze, etkileyici film görüntüleri, fotoğraflar, metin panoları ve Apartheid rejiminin bir parçası olan olaylar ve insan öykülerinden oluşan anlatıları içermektedir. 22 bölümden oluşan sergi, ırk ayrımcılığına ve çoğunluğu devlet tarafından uygulanan bu zulmü devirmeye yönelik mücadeleye ışık tutarak ziyaretçiyi duygusal bir seyahate götürür. Apartheid Müzesi’ni ziyaret etmek, Güney Afrika’da Apartheid’ın ne olduğunu iyi kavramak ve deneyimlemek açısından önem teşkil eder. Güney Afrikalıların kendilerine ait bir gelecek için birlikte çalışmalarını ve baskıcı geçmişleriyle hesaplaşmalarını gösteren müze umudu simgeler.

 

Gönüllüden Beklentiler: Ev sahibi kurum gönüllüye küratoryel çalışmalarında deneyim kazanma imkânı sağlayacaktır. Başvuran adayların küratoryel deneyime sahip, yaratıcı, birlikte çalışmaya açık kimseler olmaları bekleniyor.

 

Dil: İngilizce

Yer: Buenos Aires, Arjantin

Program Dönemi: Eylül – Kasım 2018

Program Süresi: 30 -60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Facebook  Adresi: https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

ESMA Hafıza Mekânı, insan hakları ihlallerine fiziksel olarak tanıklık etmiş eski bir gizli gözaltı ve cinayet merkezidir. Müze, hayatta kalanların sesi ve talepleri ile beraber, insan hakları örgütlerinin bitmek tükenmek bilmeyen mücadelesi sayesinde geçmişin bir sembolü haline gelmiştir.

Hafıza Mekânı, 2015 Mayıs’ında, Buenos Aires kentinde travmayla özdeşleşmiş, simgesel bir binada açıldı. Eski Donanma Okulu (ESMA) olan bina, Arjantin askeri rejimi döneminde faaliyet gösteren 600 gizli gözaltı ve cinayet merkezi arasında en büyüğüydü. Yıkıcı askeri rejim 1976’dan 1983’e kadar 30.000 insanın kaybedilmesine ve binlerce politik tutsağın sürgün edilmesine, bu tutsaklık süresince doğan 500’den fazla bebeğin ordu tarafından çalınmasına neden oldu. Müzenin misyonu, tanıklıkları kayıt altına almak, Eski Gizli Gözaltı ve Cinayet Merkezi’nde (Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio) yaşananları araştırmak ve bunlara karşı farkındalık oluşturmak; kuşaklar arası diyaloğu teşvik ederek geçmişte var olan çatışmaları ve çatışmaların bugüne ulaşan etkilerini yansıtmaktır. Müzenin ana hedefi, öğrenmeye, deneyim edinmeye, anlamaya geleneksel ve güncel temsillerle katkı sağlamak, bunun etkisini en üst düzeye çıkarmak; tartışmayı teşvik ederek kuşak içi ve kuşaklar arası diyaloğa katkı sağlamaktır.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

“Kişisel kayıp” ve “kolektif travma” ile ilgili bir müze olan ESMA, gönüllüleri, mirasın korunmasında çalışan ekibin bir parçası olarak araştırma yapmaya ve farkındalık yaratmaya davet ediyor. ESMA Hafıza Mekânı Müzesi, gönüllülere eğitim ve ziyaretçi programlarında deneyim kazanma imkânı sağlıyor.

Gönüllü, ESMA Hafıza Mekânı Müzesi’nde geçirdiği sekiz haftanın ardından şiddet alanının aktarım, eğitim ve onarım alanına dönüşme süreci ve geçmişi hakkında bilgi edinecektir. Gönüllü, sevdiklerinin yasını tutmaya devam eden, kişisel ve toplumsal kederle travmatize olmuş ve bir müze oluşturmaya çalışan Arjantinlilerle çalışacak ve bu süreçte karşılaşılan zorlukları öğrenme imkânına sahip olacaktır.

Gönüllülerden dijital arşivleri, araştırmaları, çevirileri ve transkripsiyonları düzenlemeleri, her ay ziyaretçiler için düzenlenen etkinliklerin organizasyonunda ekibe yardımcı olmaları, ziyaretçilerin dikkatlerini yoğunlaştırmalarına ve ziyaretçi araştırma alanına yardımcı olmaları ile -müze hassas konularla ilgili bir müze olduğu için- ziyaretçileri memnuniyetle karşılamaları beklenmektedir.

Yeni bir kurum olan ESMA, hafıza mekânında gönüllülüğü, deneyim, bilgi ve pratik paylaşımını teşvik etmeyi birinci derecede önemli bulmaktadır. Gönüllülerin, bilgi ve uzmanlıklarını ev sahibi kurumla paylaşmaları beklenmektedir.

 

Dil: İspanyolca

Yer: Oswiecim, Polonya

Program Dönemi: Ağustos- Ekim 2018

Program Süresi:30- 60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web adreslerihttp://auschwitz.org/en/        http://www.mdsm.pl/en/

 

Auschwitz- Birkenau Hafıza Mekânı İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi, Polonya Parlamentosu’nun 2 Haziran 1947 tarihli kararı ile Auschwitz 1 ve Auschwitz 2 Birkenau toplama kamplarının günümüze ulaşan iki temel kısmı üzerine kurulmuştur. Auschwitz Hafıza Mekânı, geniş bir alandan, orijinal kamp bloklarından, kışlalardan ve nöbetçi kulelerinden daha fazlasıdır. Auschwitz Hafıza Mekânı ayrıca özel bir niteliğe, anlama ve özel bir  sembolizme sahip olan on binlerce nesneyi içerir.

 

Uluslararası Gençlik Buluşma Merkezi ilgili Kısa Bilgi:

 

Auschwitz Kampı tarihi üzerine yurttaşlık eğitimi veren Polonya-Alman kökenli bir kurumdur.  Barış  İçin Uzlaşma Hareketi’nin 1986’daki girişimi sonucunda Oświęcim Belediyesi’nin desteğiyle açılmıştır.

IYMC’nin eğitim faaliyetleri iki prensip üzerine kuruludur:

Auschwitz, insanoğlunun unutmak istediği çok acılı bir deneyimdir ve deneyimlerimizden öğrenerek gelecek için çözüm üretebiliriz. İnsanlar arasında korkuların, önyargının ve düşmanlığın üstesinden gelmek birbirini tanımakla ve geçmişle yüzleşmekle mümkündür.

 

Gönüllüden Beklenenler:

Gönüllü şu bölümlerden birinde görevlendirilebilir:

Koruma Bölümü

 • Muhafaza edilecek dokümanların yazdırılması ve taranmasını içeren ofis görevleri
 • Dosya kayıtları temelinde tarihsel nesneler için tarih dosyaları hazırlamakla ilgili görevler, buna ek olarak, nesnelerin tasviri ve fotoğraf dosyalarının hazırlanması
 • Halihazırda sergilenen nesnelerle ilgili koruma önlemlerine yardımcı olmak: bunların bakımı ve durumlarının kontrolü
 • Ayakkabı, ranza, yazı levhası gibi nesnelere uygun koruma faaliyetlerine yardım etmek

Koleksiyon Bölümü

 • Belli gruplardaki tarihsel nesnelerin tasviri
 • Bilimsel katalogların teyit edilmesi
 • Bölümdeki diğer görevlerin yerine getirilmesi

Eğitici Projeler

Müzenin yasal aktivitelerine uygun ücretsiz etkinliklere katılmak ve yardım etmek. Örneğin; Polonyalı ve yabancı gruplarla konferans, seminer, toplantı atölye gibi aktiviteler.

 

Dil: İngilizce ve Almanca

Yer: Weimar, Almanya

Program Dönemi: 6 Ağustos – 28 Eylül 2018

Program Süresi: 54 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web Adresi:  https://www.buchenwald.de/en/69/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Buhcenwald Toplama Kampı, 1937 yılında Weimar’a on kilometre uzaklıktaki Ettersberg Dağı’nda, Thuringia’da kuruldu. Nazi rejiminin siyasal muhalifleri ve bu rejimin asosyal ve suçlu ilan ettiği, eşcinseller, Yehova Şahitleri, Yahudiler, Sinti ve Romanlar, rejimin görüşüne göre Nasyonel Sosyalist halk cemaatinde yeri olmayan insanlar SS tarafından Buhchenwald’e sürüldüler. İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sonra, Nasyonel Sosyalistler Avrupa’nın her yerinden insanları Buchenwald’a göndermeye başladılar. Kamp özgürleştirildiğinde tutsakların %95’ini Alman Reich’i dışındaki ülkelerden insanlar oluşturuyordu. Özellikle 1943’den bu yana, toplama kampında tutulan tutsaklar ve 1944 sonbaharından itibaren kadınlar da dahil olmak üzere, Buchenwald’daki silah endüstrisinde ve kampın 136 alt kampında acımasızca çalıştırıldılar. 50 farklı ülkeden 250 binden fazla insan 1937 ile 1945 arasında Buhcenwald Toplama Kampı’nda ve onun alt kamplarında hapsedildi. 56 bin insan bu terör karşısında hayatta kalmayı başaramadı. Bunlardan bazıları öldürüldü, bazıları ise açlıktan ve hastalıktan ya da tıbbi deneyler nedeniyle hayatlarını kaybettiler. 8 binden fazla Sovyet savaş esiri SS tarafından sistematik olarak öldürüldü. Buchenwald Toplama Kampı tutsakların seçilerek imha kamplarına gönderilmesinden oluşan NS öldürme politikalarını içeriyordu. Buchenwald hasta mahkum ve çocukların Aushwitz’de imhası için hareket noktasıydı.  (Daha fazla bilgi için: https://www.buchenwald.de/en/69/  )

1945’ten 1950’ye kadar Sovyet işgal güçleri eski toplama kampı alanını gözaltı kampı olarak kullandı (Özel Kamp No:2). Bu kampa gönderilenlerin çoğu Nasyonel Sosyalist Parti üyesi ve Nasyonel Sosyalist rejime yakın konumlardaki memurlardan oluşuyordu fakat keyfi bir şekilde tutuklanan insanlar da vardı. 28 bin mahkumun 7 bini ihmal, açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

1951 yılının başlarında anti-faşist direniş için bir Anıt kurulmasıyla birlikte kampın büyük bir kısmı yıkıldı.1958’de kamp ve Ettersberg Dağı’nın güney yamacındaki anıt Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin “Ulusal Buchenwald Anıtı” olarak bir törenle açıldı.

Bugün Buchenwald Hafıza Mekânı, anımsatıcılığı ve eğiticiliği bakımından uluslararası öneme sahip bir hafıza mekanı. Her yıl Almanya’dan ve dünyanın dört bir yanından 500 bin kişi Memorial’I ve müze tesislerini ziyaret etmektedir. (daha fazla bilgi için: https://www.buchenwald.de/nc/en/896/ ve https://www.buchenwald.de/en/465/ )

Buchenwald Hafıza Mekânı, “Buchenwald ve Mittelbau-Dora Hafıza Mekânları Vakfı”nın bir parçasıdır. Vakfın amacı suç alanlarının, yas ve anma amacıyla korunmasını sağlamak, onlara bilimselliğe dayanan bir biçim ve görünüş sağlamak, uygun bir şekilde kamuya açık hale getirmek ve eğitimi desteklemektir. Bu bağlamda Buchenwald Hafıza Mekânı’n’da Nazi toplama kampının tarihine öncelik verilmiştir. Sovyet gözaltı kampı dönemi bilimsel bir biçimde ve müzeye uygun olarak entegre edilmektedir. Vakfın sorumlulukları arasında kalıcı ve geçici sergiler, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kolokyumlar ve kültürel etkinlikler organize etmek ve gerçekleştirmek, ziyaretçilere, özel olarak gençlere odaklanan bir eğitici rehberlik sağlamak, hafıza mekaânı çalışmaları ile bağlantılı bilimsel dokümantasyon, araştırma ve yayın yapmak bulunmaktadır.

Temel odak noktası eğitici çalışmalardır. Anıtın eğitim programları öncelikle okul sınıfları, gençlik grupları ve genç yetişkinlerin (on beş yaş ve üstü) okul, gençlik çalışması, üniversiteler ve tarihsel-politik eğitim çerçevesindeki ihtiyaç ve ilgilerine yöneliktir. Buchenwald’daki Uluslararası Gençlik Merkezi ilgili Alman ve uluslararası gruplar için bir ya da birkaç günlük eğitim programları ve seminerler düzenlemektedir. Uluslararası gençlik çalışmaları ve değişim programları Buchenwald Hafıza Mekânı’nda uzun zamandan beri gerçekleştirilmektedir. Avrupa’nın her yerinden, Birleşik Devletler’den, hatta Asya ülkelerinden gençler yaz kamplarında ve diğer seminerlerde bir araya gelmekte ve birlikte çalışmaktadır. (Daha fazla bilgi için https://www.buchenwald.de/en/19/ )

Özgün mekan, kampın kalıntıları tarihi öğrenmek açısından bir başlangıç noktasıdır Bu kalıntılar geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan maddi tanıklıklar sağlamaktadır. Bunlar ilk elden raporlarla, orijinal belgelerle, koleksiyon nesneleri ve diğer canladırıcı materyallerle tamamlanmıştır ve aktif bir araştırma ile öğrenmeyi teşvik etmektedir. Tarihsel olayları tahayyül etme gücü, empatinin ve tarihin kavranmasının temelini oluşturur.  Çok sayıdaki eğitim modülü ve yöntemi gençler için tarihe bilişsel ve duygusal yaklaşımı mümkün kılar, eleştirel ve yansıtıcı bir tarih bilincinin gelişmesini teşvik eder.  Geçmiş, gelecekte demokratik ve insan hakları temeline dayanan kültürü tehdit edebilecek tehlikelere karşı farkındalığı yükseltmeyi amaçlayarak eleştirel bir biçimde ele alınmaktadır. Bu çerçevede, gençlerin kendi geçmiş deneyimleri ve şimdiye dair gözlemleri öğrenme sürecinin çok önemli bir başlangıç noktasıdır.

 

Gönüllüden Beklenenler

 

Gönüllüye Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yer önermekteyiz.

Gönüllü,

 • Buhcenwald Hafıza Mekânı alanını ve kalıcı sergilerini keşfederek Buchenwald tarihini ve Alman anma kültürünü öğrenebilir.
 • Rehberli turlara katılabilir, günübirlik ya da birkaç günlük eğitim programlarına ve seminerlere katılabilir, Almanya ve Avrupa’dan çok çeşitli ziyaretçi grupları ile iletişim kurabilir.
 • İki haftalık uluslararası yaz kampına katılabilir ve uluslararası diyaloglar içine girerek tarihsel politik eğitimin ulusaşırı ve kültürlerarası potansiyelini öğrenebilir.
 • Belarus müzelerinden öğretmen ve katılımcıların uluslararası seminerlerine katılabilir.
 • Buchenwald Hafıza Mekânı’n da eğitici aktivitelerin çeşitli yöntem ve içeriklerini öğrenebilir.
 • Eğitim departmanının ve hafıza mekânının nasıl organize edileceği bilgisine sahip olur.
 • Arşiv, Müzecilik ve Halkla İlişkiler Departmanı aktiviteleri hakkında bilgi alır.
 • Eğitim Departmanı katılımcıları ile değişim gerçekleştirir.
 • Türkiye’deki hafıza alanında kendi tecrübeleri ile ilgili sunum yapar.
 • Gelecek projeler için bizimle bir ilişki ağı (network) kurar.
 • Weimar yakınındaki Erfurt’ta bulunan Müze / Dokümantasyon Merkezi’ne ve Mittelbau- Dora Hafıza Mekânı ziyaretlerine katılır.

 

Tüm etkinlikler haftalık değerlendirmelerle tamamlanacak ve gönüllüye soru sorma, tartışma ve yönlendirme olanakları tanınacak

20 ila 30 yaş aralığındaki gönüllü yaz kampına ve diğer seminerlere katılabilir.

 

Dil: Almanca ve İngilizce

Yer: Amsterdam, Hollanda

Program Dönemi: Eylül 2018

Program Süresi:30- 60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web Adresi:  http://castrumperegrini.org

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Castrum Peregrini ‘Seyyahların kalesi’ İkinci Dünya Savaşı sırasında Amsterdam şehir merkezindeki güvenli bir yerin adıydı. Sanatçı Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912 – 2013) entelektüellere ve sanatçılara kendi evinde barınma sağlayarak savaşta hayatta kalmalarına yardım etti. Kanal evin pek çok bölümü bu evin tarihini somutlaştırarak değişmeden kaldı. Saklanma yeri olarak kullanılan eski bir piyanola, şiir kitapları ile dolu raflar, orijinal mobilyalar ve Gisèle’in sayısız koleksiyonu, tüm yirminci yüzyılın zengin hikayesini anlatmaktadır. Gisèle’in evinin insani değeri savaş sonrası yıllarda daha da büyüdü ve derinleşti. Günümüzde Castrum Peregrini düzenlenen müzakerelerle, yayınlarla ve sergilerle yaşayan bir ev olarak varlığını sürdürmekte. Gisèle’in evi hala mevcut olan labirent gibi odaları, koridorları, merdivenleri ve şaşırtıcı alanlarıyla insan ruhunun, medeni cesaretin ve Gisèle’in yaşamının canlı bir tanığıdır.

Castrum Peregrini zengin ve çok katmanlı bir geçmişi günümüzün acil toplumsal sorunlarıyla birleştiren eşsiz bir yerdir. Castrum Peregrini, tartışmasız bir biçimde çeşitliliği ve eşitliği ilerlemenin önkoşulu olarak gören kapsayıcı bir topluma inanır. Temel değerlerimiz olan ÖZGÜRLÜK, DOSTLUK ve KÜLTÜR bu inancı yansıtmaktadır. Castrum Peregrini, mirasını devamlı olarak bugünün sorunlarıyla hem maddi hem de manevi bir biçimde, sanatsal ve toplumsal düzeyde eklemlemesiyle diğer kültürel kurumlardan farklılaşır. Geçmişi “yaşayan tarih” olarak gören ve diğer tarihsel dönemlerle ve kültürel bağlamlarla birleştiren bu tarih ötesi yaklaşım sanat tartışmalarında önemli bir yere sahiptir.

Castrum Peregrini’nin Üç Sütunu

Hafıza Makinası, toplumun kültürel hafızası ve bireysel kimlik üzerine geliştirilmiş kamusal bir programdır. Burada gerçekleştirilen dersler, sergiler, yayınlar ve tartışmalar sanatçılara, öğrencilere, öğretmenlere ve kanaat önderlerine yöneliktir.

Entelektüel Oyun Alanı, uluslararası beyin takımı toplantıları, sanatsal araştırmalar, uluslararası işbirliği projeleri ve konaklama programlarını içerir. Bilgi toplama, geliştirme ve paylaşma konusunda çalışır.

Gisèle’in Evi, geçmişin tam anlamıyla görünür olmasını sağlayan rehberli turlar ve eğitim etkinlikleri sunar. Gisèle’in iç mekanı ve koleksiyonları kültür ve insanlık hakkında çok sayıda hikaye anlatmaktadır.

 

Gönüllüden Beklenenler:

 

Gönüllü Gisèle’in Evi ile ilgili tüm projelere destek verir. Örneğin, diğer ev müzeleri ve hafıza mekânlarını araştırma, tur düzenleme ve bunun yanısıra yıllık programda yer alan güncel projelere ve sosyal aktivitelere yardımcı olur. Sergiler süresince ziyaretçileri karşılamak üzere Danışma bölümünde bulunma ve etkinlikler sırasında bar servisi yapma da gönüllü çalışmanın bir parçasını oluşturmaktadır.

Gönüllünün halihazırda öğrenci olan ve mezun olması gerekmektedir.

 

Dil: İngilizce ve / veya Almanca.

Yer: Kiev, Ukrayna

Program dönemi: Ekim-Aralık 2018

Program Süresi:  30 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi: http://chornobylmuseum.kiev.ua/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Çernobil Ulusal Müzesi bilimsel, kültürel ve eğitsel etkinlikleri Çernobil nükleer felaketinin tarihini koruma ve aktarma konusundaki müze görevleriyle birleştiren çok işlevli bir kurumdur. Müze 1992 yılında açılmıştır ve 1996 yılında ulusal statüsünü kazanmıştır.  Geçen 25 yıl içinde 9500 parçanın bulunduğu müze sergisi sayesinde 95 ülkeden 2 milyon ziyaretçi Çernobil hikayesini öğrendi. Sergilenen bütün materyaller özgündür, fakat dezenfekte edilmiş ve temizlenmiştir. Müzedeki tüm bilgiler ilk elden toplanmıştır. Başlangıcı düşünüldüğünde müze öncelikle Çernobil trajedisiyle mücadele eden tüm bireylerin cesur davranışlarını fark etmeye hizmet etmektedir. Öte yandan bir trajedi iyileşme ve yeniden doğma sürecini başlatma ihtiyacını da beraberinde getirir.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Gönüllü temel olarak eğitim departmanında çalışarak bizlerin sivil toplum grupları ve okullar için gerçekleştirdiğimiz Çernobil tarihi ve belleği hakkındaki eğitim atölyelerini izleyecektir.  Müze araştırmaları, yuvarlak masa toplantıları, hafıza etkinlikleri, ekolojik dersler ve çocuklar için tatiller gibi eğitim programlarına katılma imkanı bulacaktır. Müzenin sergi ve yayınları için araştırmalar yapacaktır. Tarihsel müzenin sergileme çalışmalarında enformasyon teknolojileri alanında beceri kazanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde müzenin günlük işlerine yardım edecektir.

 

Dil: Ukraynaca ve Rusça

Yer: Krakow, Polonya

Program Dönemi: Eylül-Kasım 2018

Program Süresi: 30-60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web Adresi:  http://www.galiciajewishmuseum.org/en

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Galicia Musevi Müzesi 2004 yılının Nisan ayında, kurucu direktörü Chris Schwarz tarafından kurulmuştur. Schwarz, kariyerinin büyük bölümünü Kanada’dan Japonya’ya Kuzey İrlanda’dan Afganistan’a seyahat ederek fotomuhabir olarak geçirmiştir. Birleşik Krallık temelli sayısız hayır kuruluşunun yanı sıra, Kızıl Haç Uluslararası Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü gibi organizasyonlar için de çalışmış, pek çok sergi ve kitaba imza atmıştır. Çalışmalarında genellikle evsizlik, engellilik ve ölümcül hastalıkları içeren toplumsal konulara odaklanmıştır.  Schwarz Polonya’yı ilk kez 1981’de, Dayanışma hareketini anlamak için basın fotoğrafçısı olarak ziyaret etmiş fakat komünizmin çökmesinden sonra tekrar Polonya’ya gelmiş ve Krakow dışındaki kırsal alanlarda Musevi yaşamının kalıntılarının varlığına ilgi duymaya başlamıştır. İngiliz antropolog Jonathan Weber ile tanışmasıyla “Hafızanın İzleri” olarak bilinen projeye katılmıştır. Profesör Weber, Oxford Üniversitesi’nde, Birmingham Üniversitesi’nde ve Musevi ve Dinlerarası Çalışmalar UNESCO kürsüsünde dersler vermiş, uzun yıllar Polonya Galiçyası’nda alan araştırmalarına katılmıştır. Köy köy, kasaba kasaba bazen bağımsız çalışarak bazen de büyük araştırma gruplarını yöneterek, Polonya topraklarında hala görülebilen Musevi geçmişinin izlerini keşfetmiş ve belgelemiştir. Profesör Weber ile yaklaşık 10 yıl süren bir çalışma ve 1000 kadar fotoğraf üretmenin sonunda Schwarz fotoğrafları için evini geçici olarak Galiçya Musevi Müzesi’ne dönüştürmüştür.

“Hafızanın İzleri” müzenin esas kolleksiyonunu oluşturmak üzere fotografik sergi olarak düzenlenmiştir. Sonraki üç yıl, Schwarz, heyecan veren sergi çeşitliliğiyle, dinamik eğitim ve kültür programlarıyla- ve tüm bunların ötesinde, Chris’in kendi kararlılığı, etkileyiciliği ve enerjisiyle- Polonya’da Musevi kültürüne ilginin canlanmasında önemli bir rol oynayan kurumu geliştirmeye koyulmuştur. 2007’deki ölümüne dek yaptığı çalışmalar sayesinde, binlerce insan sadece Holokost tarafından tahrip edilmiş Musevi dünyası hakkında değil ayrıca bunun günümüz Polonya hafızasında korunma çabasının da farkına varmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanından Musevi ve Musevi olmayan, genç yaşlı 30 binin üzerinde ziyaretçi her yıl müzeyi ziyaret etmektedir. Müze Krakow’da hem Musevi hem de Polonyalı kültürünün ayrılmaz bir parçası gelmiştir.

 

Gönüllüden Beklenenler:

 

Gönüllünün Eğitim Departmanı’nda çalışması beklenmektedir.

 

Galiçya Musevi Müzesi’nin günlük çalışmasında pratik deneyim kazanabileceği çok geniş bir yelpazede görevler yerine getirecektir.

 • Müzenin geçici ve kalıcı sergilerine İngilizce rehberlik
 • Müzenin resepsiyonunda ziyaretçileri karşılamak, bilet satmak, bilgi ve reberlik sağlamak
 • Müzenin sergi ve yayınları için araştırma yapmak
 • İhtiyaç halinde Eğitim Departmanı ve diğer departmanların günlük işlerine yardımcı olmak
 • Bölge kültürü ve Musevi tarihi konusunda bilgisini ilerletmek için şehir turlarına katılmak
 • İngilizce atölyeler hazırlamak ve yönetmek

 

 Dil: İngilizce (B2) Polonya dilini bilmesi zorunlu değildir fakat Polonya diline ve diğer dillere (özellikle İbranice, Almanca veya Fransızca) aşina olması faydalı olacaktır.

Yer: Hittisau-Avusturya

Program Dönemi: Eylül, Ekim, Kasım 2018

Kontenjan: 1 Kişi

Program Süresi: 30-60 gün

Web Adresihttp://www.frauenmuseum.at/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Bregenz Ormanı’nda bulunan Hittisau Kadın Müzesi Avusturya’nın tek kadın müzesi olmakla birlikte, kırsal bölgede bulunması bakımından da dünyada türünün tek örneğidir. 2000 yılında kurulan müze bugüne kadar kadın sorunuyla ilişkili 30 sergiye ev sahipliği yapmıştır. Müzenin en önemli görevlerinden biri kadınların kültürel çalışmalarını ortaya çıkarmasının yanı sıra bunları belgelemek ve görselleştirmektir.

Feminist bir perspektiften tarih ve kültür analizi yaparak kadın kimliğini derinleştirmeyi amaçlayan müze, bunun etki sürecini tetikleyerek kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında tarihsel bilinçlerini yükseltmeyi hedefler.

Hittisau Kadın Müzesi’ni diğer müzelerden ayıran başka bir özellik ise müze çalışmalarının yereldeki kadınlar tarafından yürütülmesidir. Kadınlar açılan yeni sergiler sayesinde uzmanlarla bir araya gelerek deneyim kazanmalarının yanı sıra, açılacak olan sergiye kendi yaklaşımlarıyla etki etme imkanı sağlamaktadır.

Yılda iki ila üç sergiye ev sahipliği yapan müze, tarih, sanat, mimarlık, toplumsal tarih, etnooloji ve zanaat gibi alanlarda kadının önemi ve rolüne yoğunlaşır.

 

Gönüllüden Beklentiler

 

 • Yaklaşık 20.000 Türkiyeli’nin yaşadığı Vorarlberg’te kültürel arabuluculuk konsepti ve dahil etme stratejileri geliştirme
 • Haziran 2020 yılında düzenlenecek Uluslararası Kadın Müzeleri Derneği Konferansı’na hazırlık.
 • Bunun dışında gönüllünün önerebileceği başka çalışma alanı önerilerine de açığız.

Gönüllünün açık görüşlü, toplumsal cinsiyet tarihine ilgili olması beklenir.

 

Dil: Almanca

Yer: Bükreş, Romanya

Program Dönemi: Haziran – Ağustos 2018

Program Süresi: 30 – 60 gün

Kontenjan :  1 Kişi

Web Adresihttp://www.memorialsighet.ro/memorial-en/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Komünizm ve Direniş Mağdurları Hafıza Mekânı, 1993’te, tanınmış Romanyalı yazar ve aktivist Anna Blandiana ve Romulus Rusan tarafından Avrupa Konseyi’ne sunulan bir proje ile kurulmuştur.

Sivil Akademi Kurumu, özel olarak Hafıza Mekânı’nın yönetimi için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu ve hukuksal bir kurumdur. Kurum, Hafıza Mekânı’nın kurucusu, organizatörü ve yöneticisidir.

Bükreş’te Komünizm Dönemi Uluslararası Araştırma Merkezi ve Sergi Alanı ile Sighet’teki (Kuzey Romanya) eski Stalinist cezaevinde kurulan müze  hafıza mekân’ı oluşturmaktadır.

Eski cezaevi bugün Romanya’da ve Doğu Avrupa’nın diğer ülkelerinde komünist yönetim süresince yaşananların perde arkasını yansıtır. Müze odasına çevrilmiş her bir hücrede, – cezaevi duvarlarının hem içinde hem dışında-  Avrupa’ya yirminci yüzyıl boyunca acı ve ölüm getiren siyasal ‘anomalinin’ tematik ve kronolojik detayları bulunmaktadır.

Hafıza Mekânı, Avrupa Konseyi’nin desteği ile iki Avrupa’yı, Doğu’yu ve Batı’yı bilgi aracılığıyla birleştirmek için hazırlanan proje kapsamında kurulmuştur.  İki Avrupa’nın birleşebilmesi için, sadece politikaların değil, Doğu Avrupa’nın komünizm döneminde çektiği acılara dair saplantıların da birleşmesi gerekmektedir.

Romanya Devleti, Sighet Memorial’ı “Milli Menfaat Mekanı” ilan etmiştir. (Yasa No: 95/ 1997 ile Romanya Parlamentosu’nca kabul edildi).

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Sighet Hafıza Mekânı’na gelen ziyaretçiler için rehberlik

Sighet Mekânı arşivinde komünizm mağdurları ile ilgili araştırma yapmak

Sighet Mekânı ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların takibini yapmak, Basında komünizm mağdurları ile ilgili çıkan haber ve makaleleri takip etmek

Müze resepsiyonunda çalışarak ziyaretçileri karşılamak ve müze hakkında bilgi vermek

Sighet Memorial personelinin toplantılarına katılmak

 

Dil: Sighet Mekânı’nda çalışma dili Romence’dir. Adaylar İngilizce bilmeli ve Romence anlayabilmelidir. Fransızca, Macarca ve Almanca bilmek avantaj sağlayacaktır.

Yer: Mexico City, Meksika

Program Dönemi: Haziran – Ekim 2018

Program Süresi: 30- 60 gün

Kontenjan : 1 Kişi

Web Adresihttp://www.myt.org.mx/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Hafıza ve Tolerans, toleransı ve barış kültürünü desteklemek, hafıza aracılığıyla farkındalığı yükseltmek ve insan haklarının gelişimine katkıda bulunmak üzere 1999 yılında kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur.  2010 yılından beri bu organizasyon Mexico City’de müze faaliyeti yürütmektedir.

Hafıza ve Tolerans Müzesi, Mexico City’nin şehir merkezinde konumlanmıştır. Kurumun amacı, tarihsel hafıza yoluyla insan hakları, şiddetsizlik ve tolerans konusunda eğitim ve bilinçlenmeyi teşvik etmektir.  Kurum, özellikle ayrımcılık, şiddet, kayıtsızlık tehlikelerine karşı soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi temalara odaklanmaktadır. Müze her bir birey için bilinç, saygı ve sorumluluğun yaratılmasını teşvik etmektedir.

Kurumun hedefleri, tolerans ve saygı değerlerini desteklemek, erdemlilik arayışlarını ve yeni nesillerin bir arada yaşamalarını desteklemek, ziyaretçinin bir içgörü kazanarak tutum değişikliğine gitmesini sağlamak, sosyal eylemlere öncülük edecek fikirlere katkıda bulununmak, korunmasız toplulukların ihtiyaçlarına yönelik sorumluluk bilinci yaratmaktır.

Hafıza ve Tolerans Müzesi, yedi kata ayrılmış bir sürekli sergi, iki geniş alan ve bir çocuk müzesinden oluşan 2800 metrekareyi aşan bir alana sahiptir. Ayrıca 800’den fazla orijinal nesne barındıran (fotoğraf, belge, kimlik kartı, üniforma, logo gibi) bir koleksiyon ve farklı etkileşimler sağlayan müzekere ve tartışma forumlarının gerçekleştirildiği alanlar içermektedir.

Müzedeki alanlar şu şekildedir:

Hafıza alanı açık ve öğretici bir sergidir, Ermeni, Kamboçya, Darfur, Sudan, Guatemala, Holocaus, Rwanda ve eski Yugoslavya soykırımlarının tarihsel hafızasını içerir. Tolerans, diyaloğun önemi, kelimelerin gücü, stereotip ve önyargı, ayrımcılık, farklılığın zenginliği ve insan haklarının önemi gibi konularda düşünme fırsatı yaratmak üzere geliştirilmiş bir öğretim alanıdır

Panwapa Adası, 4-12 yaş arası çocuklara ayrılmıştır. Rehberli bir tur aracılığı ile eğlenceli aktivitelerle tolerans, takım çalışması, saygı ve çeşitlilik gibi değerler güçlendirilmektedir.  Eğitim ve sergi içeriği Susam Sokağı ile Tolerans ve Hafıza Müzesi’nin işbirliği ile oluşturulmuştur.

Geçici sergiler müzenin misyonuyla bağlantılı temaların derinlikli bir analizi ile ulusal ve uluslararası gündem ile ilgili sanatsal ve tarihsel olgu ve olayların sorunsallaştırılması ve iyileştirilmesini hedefler. En son gerçekleştirdiğimiz sergimiz “LGBT+ Love, Identity and Sexuality” adlı sergiydi.

Eğitim Merkezi ise ana araştırma ekibinin desteği ile geliştirilen insan hakları, tolerans, çeşitlilik ve şiddetsizlik üzerine dersler ve konferanslar sunmaktadır

Hafıza ve Tolerans müzesi kendisini bir eğitim ve kültür merkezi olarak inşa etmiştir. Bugün, tüm okul düzeylerinde eğitim programlarının tamamlayıcısı olarak temel bir rol oynamaktadır.  Aynı şekilde, içeriği ve dünya çapındaki sergileri bu kurumu 20. yüzyılda gerçekleşen soykırımların tarihsel bilgisi anlamında referans alınan bir organizasyon konumuna taşımıştır.

Müze 2010’dan Aralık 2017 tarihine kadar dünyanın farklı yerlerinden ve farklı toplumsal kesimlerden 2 milyon 571 bin 658 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Bunların büyük kısmını ise devlet okullarında eğitim gören Meksikalı öğrenciler oluşturmaktadır. Bunun yanısıra kurum, akademi, sanat ve siyaset dünyasından da Yoko Ono, Rigoberta Menchú, Susan Benesch, Hillel Newer, General Romeo Dallaire, Dr. Peter Hayes gibi ziyaretçileri ağırlamıştır.

Organizasyonun misyonu sadece sergilerle sınırlı değildir. Okullardan, üniversitelerden kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını güçlendirmeye çalışan girişimlere kadar toplumsal çeşitliliği amaçlayan sayısız dersler, konferanslar, atölye çalışmaları yoluyla tarihsel hafıza bilgisi ve insan haklarının desteklenmesine uygun bir organizasyon haline dönüşmüştür.

Ayrıca organizasyon çeşitli ödüllere de layık görülmüştür. Örneğin; Trip Advisor tarafından verilen 2017 Gezginin Tercihi Ödülü, Asociación Convivencia sin Violencia (Şiddetsiz Varolma Derneği)’nın verdiği 2016 Paloma de Plata ödülü, Comisión Nacional de Derechos Humanos (İnsan Hakları Ulusal Komisyonu) ve Meksika Başkanı Enriqe Peña Nieto  tarafından verilen 2016 İnsan Hakları Ulusal Onur Ödülü, 2014 ve 2013 Effie Ödülleri, 2012 Big Idea Chair by Yahoo! Ödülü. Son olarak fiziksel, toplumsal ve kültürel engelleri ortadan kaldırdığı için kurumumuz Libre Acceso tarafından onaylanmıştır.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Gönüllünün Akademik Departmanda çalışması beklenmektedir.  Bu departman Akademik içerik oluşturulması ve yayınlanması, araştırmaların yönetilmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.

Departmanın öncelikli görevleri şöyledir:

Araştırma plan ve stratejilerini hazırlamak

Müze sergileri için içerik oluşturmak için araştırma yapmak

Bölgesel ve ulusal araştırma projelerini organize etmek

Önemli araştırmalar ve küratoryal projeler hakkında yönetici ekibe öneriler sunmak

Müze Koleksiyonu için eser, nesne, doküman toplamak, korumak ve araştırmak

Araştırma projelerini organize etmede yerel ve yabancı kişi ve kurumlarla koordine olmak

Müze konferanslarını ve akademik eğitim dönemlerini organize etmek.

Eğitimci, uzman ve ilgili personele yardım etmek

Müze sergilerinin değerlendirilmesini koordine etmek ve akademik aktiviteler için gerekli hizmeti ve yardımı sağlamak.

– Ermeni Soykırım sergisi ile ilişkili objeler ve sergi tasarımı konusunda araştırma yapmak

– Sanat eserleri ve medya ürünlerinin araştırılması ve dokümantasyonunda Müze koleksiyon sorumlusu ile çalışmak

– “Müzeyi Gezmek” projesine dahil olmak

– Holocaust Eğitimi ve Soykırımı Önleme Yıllık Semineri’nin organizasyonuna katılmak

– Sosyal medya platformlarındaki yayınlar için içerik oluşturmak.

– Müze ile bağlantılı uluslararası kurumlarla ilişkileri takip etmek.

 

Dil: İngilizce. İspanyolca bilmesi gönüllünün avantajınadır

Yer: Bolonya, İtalya

Program Dönemi: Mart- Mayıs 2018 / Eylül- Kasım 2018

Program Süresi: 30-60 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi:  http://www.montesole.org/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Monte Sole Barış Okulu’nun eğitim programı birbiri ile bağlantılı genel dört alan ile ilişki içindedir. Bunlar: hafıza eğitimi, yurttaşlık eğitimi, insan hakları eğitimi ve çatışmaların şiddet içermeyen dönüşümüdür.

Her bir atölyenin başlangıç noktası, 1944’te Monte Sole’de yaşanan katliamın anıları ve tarihidir.  Hafıza mekânlarının ziyareti atölyenin başlangıcını oluşturur. Tüm eğitim atölyeleri hafıza mekanından başlamaktadır. Mekanda somutlaşan hafıza, eğitim sürecininin katalizörü ve harekete geçiricisidir. Bu yolla, hafıza bir kimsenin mevcut bilinci içinde düşünselliğin üreticisi olmaktadır.

Eğitim aktivitelerinin özü, Monte Sole Katliamı’nın hafızası ve tarihi ile ilgili çalışan Barış Okulu tarafından geliştirilmiştir.  1944’te gerçekleşen olayların ve kahramanların tarihi bilgisi, etkinliklerin biçimlendirilmesini sağlayan mekanizmalar üzerine düşünceler üretmek için teşvik edici olmaktadır.

Atölye, doğrudan vahşetin ve eylemin yaşandığı alanda, eğitim aktivitesini insani deneyime çeviren, bilişsel, duygusal, resmi olmayan eğitim yöntemiyle gerçekleşmektedir. Örneğin, katliamın tarihsel içeriği, eğitimcinin kolaylaştırıcılığı ile öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmaktadır. Bu şekilde, önceden sahip olunan tüm bilgi kullanılmakta (bilinçdışı da dahil olmak üzere: yakın ve benzer hikayeler, filmler, belgeseller, romanlardan edinilen bilgiler) ve paylaşımla monolitik olmayan bir biçimde yeniden bir araya getirilmektedir. Grubun oluşumunu ve yaratıcılığını teşvik ederek, bilişsel ve duygusal süreçler harekete geçirilmektedir. Benzer şekilde, hayatta kalanların hikayesinin dinlenmesi sadece şiddetin kurbanlarına karşı empati duygusunu teşvik etmeyecek ayrıca failler ve seyirciler kavramının tartışılmasını da başlatacaktır. “Bu suçları kimler işleyebilir?”, “Onlar insan mıdırlar?”, “Bir insan nasıl böyle şeyler yapabilir?”, “Karşı durmak mümkün müdür?”, “Kişisel sorumluluk ve grup etkisi arasındaki çizgi nerededir?”, “Olanlar sadece savaş zamanına özgü sayılabilir mi?”, “Öylece durmak ve izlemek mümkün müdür?” gibi sorular gündeme gelecektir. Katılımcılarla etkileşim vasıtası ile eğitimci, insan davranışlarının dinamikleri hakkında sorular ve şüpheler oluşturmakta ve öğrencileri günlük hayatlarından örnekler vermeleri için cesaretlendirir. Resmi olmayan eğitim metodolojisi kullanarak tartışmaya teşvik eden aktivitenin temel amacı, eleştirel düşünme kapasitesinin geliştirilmesidir ve vicdanları önemli ölçüde rahatsız eden temel konular hakkında kişiye düşünmesi için alan ve zaman tanımaktır.

Amaç, Monte Sole’den ayrılırken şiddetin başka bir dünyaya, geçmişe ait olduğu düşüncesinin konforunu ortadan kaldırmaktır. Bunun yerine bireysel vicdanda rahatsız edici sorular uyandırmak amaçlanmaktadır: “Geçmişteki trajedileri hatırlamak neye yol açar?”, “Felaketlere yol açan propaganda ve düşman yaratma mekanizmaları, İkinci Dünya Savaşı ile son bulmuş mudur, yoksa başka yer ve zamanlara mı taşınmışlardır?”, “Düzeni takip ettiğimizde ve baskıya adapte olduğumuzda veya öylece durup izlediğimizde nasıl kendimizi aklayabiliriz?” gibi.

 

Gönüllüden Beklentiler

 

Gönüllünün Eğitim Departmanı’nda çalışması beklenmektedir. Okul ve sivil toplum gruplarına verdiğimiz Monte Sole katliamının hafızası ve tarihi hakkındaki eğitim atölyelerini takip edecektir.

Esneklik: Mümkün olduğunca önceden planlanmış biçimde çalışacaktır fakat küçük bir organizasyon olduğumuz için ani ve sık değişikliklere karşı esnek olmalıdır.

Gözlem, yorum, eleştiri yapabilmeli ve edindiği tecrübe ve bilgiyi geliştirebilmelidir.

 

Dil: İtalyanca anlayabilmelidir, konuşması şart değildir. Fakat İtalyan gruplarla atölyeleri takip edebilmeli ve İngilizce iletişim kuramayan eğitimcilerle etkileşimde olabilmelidir.

Yer: Varşova, Polonya

Program Dönemi:  Eylül-Aralık 2018

Kontenjan : 2 Kişi

Program Süresi: 4-8 Hafta

Web Adresi: http://www.polin.pl

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi: 

 

POLIN Polonya Yahudileri Tarihi Müzesi, geçici sergiler, filmler, tartışmalar, çalıştaylar, gösteri, konser ve konferans gibi etkinlikleri de kapsayan bir kültür ve eğitim merkezi olarak işlev görmektedir. Polonya Yahudilerinin bin yıllık tarihini anlatan ana sergi 28 Ekim 2014’te açıldı. Resmi olarak 2005 yılında Polonya Yahudi Tarihsel Araştırmaları Enstitüsü Kuruluşu, Polonya Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı tarafından kurulan müze, dünyanın birçok yerinden bilim insanları ve müze uzmanlarının kendi uzmanlıklarını ve çeşitli araştırma alanlarını kapsayan benzersiz bir girişimdir. POLIN, herkese görüşlerini ifade etme, soru sorma ve üretme imkânı sunarak canlı bir değişim ve diyalog mekânı yaratmak için toplumla birlikte çalışmaktadır.

 

Gönüllüden beklentiler:

 

1) Araştırma Departmanı:

Katılımcılardan beklenenler:

 • Polonya Yahudi Tarihi, Holokost, Ermeni Soykırımı ve Holokost karşılaştırması, Polonya Yahudileri ve Osmanlı İmparatorluğu ya da Türkiye Devleti arasındaki ilişki gibi araştırmaların yürütülmesi.
 • Katılımcıların çalışmalarının POLIN Müzesi’nin yönettiği bir blog ya da internet sitesinde yayınlanması.
 • POLIN Müzesi tarafından yürütülecek atölye çalışmalarının raporlanması, doktora seminerlerine ve konferanslara katılım sağlanması.
 • GEOP (Küresel Eğitim Hizmet Programı) kapsamında POLIN Müzesi’ne gelecek olan muhtemel Türkiyeli eğitimcinin organizasyonunun yapılması.

Gönüllünün Tarih, Yahudi Çalışmaları, Soykırım Çalışmaları, Antropoloji, Yidiş ya da İbranice alanlarında okuyor ya da bu alanlardan birinden mezun olmaları beklenmektedir.

 

Dil: Katılımcıların iyi derecede İngilizce ya da C1 seviyesinde Lehçe

 

2) Eğitim Departmanı:

Katılımcı, USC Shoah Vakfı Görsel Tarih Arşivlerini, POLIN müzesi eğitimcileri rehberliğinde İngilizce Atölye senaryoları oluşturmak için kullanacaktır.

Katılımcı, atölye çalışmalarında sözlü tanıklıklar ve POLIN Müzesi’nin ana sergi içeriğini kullanarak çocuklara ya da genç yetişkinlere tarih öğretecektir. Shoah Vakfı Görsel Tarih Arşivleri, Ermeni Soykırımı hakkında sözlü tanıklıklar içerdiğinden bu konuyla ilgili bir atölye oluşturulabilir. Bu atölye çalışmaları, POLIN Müzesi’nin ziyaretçilerine sunduğu programa eklenecektir.

 

Gönüllünün Eğitim, Tarih, Uluslarası İlişkiler, Antropoloji, Müze Çalışmaları ya da Yahudi Çalışmaları alanlarında okuyor ya da bu alanlardan birinden mezun olmaları beklenmektedir.

 

Dil: İngilizce (B2) Lehçe (B2)

Yer: Santiago, Şili

Program Dönemi: Nisan- Mayıs 2018 / Ekim – Kasım 2018

Program Süresi: 30- 60 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi: http://www.museodelamemoria.cl

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

İnsan Hakları ve Hafıza Müzesi, 1973 ile 1990 yılları arasında Şili Devletinin insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Misyonu, mağdurlara ve ailelerine itibarlarını iade etmek, bu olayların tekrar yaşanmaması için tolerans ve saygıyı desteklemek, tartışma ve etkileşimi teşvik etmektir.

 

Müzenin Resmi açılışı Ocak 2010’da Başkan Bachalet tarafından yapılmıştır. Amacı farkındalığı ve bilgiyi arttıran eğitim inisiyatiflerini desteklemektir. Konumu itibari ile Matucana Caddesi’nde bulunması itibariyle, Santiago’nun Batı yakasının kültürel dolaşımını arttırmada süregelen çabanın bir parçasıdır.

 

Arşiv mirası; yazılı ve sözel tanıklıkları, yasal dokümanları, mektupları, öyküleri, gazete kupürlerini, edebi eserleri, görsel ve işitsel materyalleri, sinema filmlerini, tarihsel materyallleri ve belgesel fotoğrafları içermektedir.

 

Müzenin geçici sergi alanları 8000 metrekarelik bir alandan oluşur. Oditoryum ve sanat eserleri mimarinin bir parçasını oluşturur. Bütün bunlarla müzenin Santiago’da yüksek profilli bir kültürel kuruma dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

 

İnsan Hakları ve Hafıza Müzesi, bireylerin onuru için saygı kültürü alanında kendini geliştiren dinamik ve etkileşimsel bir alandır. Müze, Şili’niin yakın tarihini geri kazandırmayı ve hakikati ortaya çıkarmayı hedefler.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

İnsan Hakları ve Hafıza Müzesinin misyonlarından biri, akademi, eğitim, kamusal tartışma, sanatsal yaratım ile insan hakları ve hafıza etrafında tartışma, araştırma ve bilgiyi ilerletmektir. Bu kavramlar yoluyla, müzecilik, tasarım, iletişim, bilgi teknolojileri, yayılım, yönetim, koleksiyonculuk, araştırma, eğitim ve izleyicilik alanlarında deneyimlerin değişimini araştırmada profesyoneller ve öğrenciler için  çeşitli projeler sunmaktadır.

 

Çoğulculuğu öğrenmeye açık olarak bu davet öğrencilere, eğitim kurumlarına, üniversite ve yüksek teknik okullara, kurumlararası çalışmanın parçası olarak, stajyerlik ya da gönüllülük programları aracılığıyla bilgisini tamamlamak isteyen  yabancı  uyruklulara, profesyonellere hitap etmektedir.

 

Gönüllünün Müzecilik ve Tasarım Departmanı’nda dahil olacağı aktiviteler aşağıdaki gibidir:

 

– Müzenin kalıcı ve geçici sergilerine İngilizce rehberlik

– Müze sergi ve koleksiyonlarını araştırma

– Hedef kitle çalışmalarını yönetmek ve hedef kitleleri araştırmak

– İhtiyaç halinde Müzecilik ve Tasarım Departmanı’nın günlük işlerine destek vermek.

 

Gönüllünün Tasarım ve Grafik Tasarım alanında çalışmış olması tercih edilir.

 

Dil: İspanyolca

Yer: Budapeşte, Macaristan

Program Dönemi: Ekim-Kasım 2018

Program Süresi: 30-60 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi  https://www.zachorfoundation.org/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

“Toplumsal Hafıza için Zachor Vakfı” ırkçılık, antisemitizm ve önyargı gibi tehlikeli fenomenlere dikkat çekmeyi amaçlayan bir sivil eğitim organizasyonudur.

 

Zachor, soykırım tanıklarının tanıklıklarına dayanan resmi ve resmi olmayan eğitim programları organize etmektedir. Çünkü günümüz sosyal travmalarının ve kırılmaların iyileşme sürecinin geçmişin hatırlanmasına ve anlaşılmasına, geçmişe şimdi ve gelecekte nasıl yer verdiğimize derinden bağlı olduğuna inanıyoruz. Zachor, eğitimcileri bünyesine alarak onları, marjinalizasyona, önyargıya karşı eğitici bağlamda gereçlerle donatır. Ayrıca, gençler için liderlik becerilerini, dijital yeterliliklerini, kendi yerel topluluklarına yerel ve Avrupa toplumlarının tarihi ve güncel bilgilerini ve sivil katılımın araç-gereçlerini geliştiren programlar yürütmektedir.

 

Zachor, Shoah Vakfı Ensititüsü ile ortaklık dahilinde uluslarararası çapta “Ben tanığım” (IWıtness) olarak bilinen ve ödüllendirilen eğitici aktiviteyi geliştirmekte ve entegre etmektedir. Avrupa’daki Shoah Vakfı’nın ana ortaklarından biri olarak, ayrıca ‘ben tanığım’ için eğitici materyaller yaratmak, öğretmenleri eğitmek ve “Yürüyorum” (IWalk) programı için Avrupa çapında ortaklarla çalışmaktadır.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Shoah Vakfı Görsel Tarih Arşivi tarafından ev sahipliği yapılan, soykırım tanıklarının ya da hayatta kalanların tanıklık anlatılarının parçalarını izleme ve seçmeye ilgi duyacak gönüllüler aramaktayız. Bu tanıklıklar dünyanın her yerinden öğretmenler tarafından tasarlanmış, uluslararası alanda tanınmış ve eğitim alanında ödül almış olan ve tanıklığa dayanan programları içeren IWitness platformunda yayınlanacaktır. Bu platformda yayınlanabilecek, kendi yerel dillerinde programlar tasarlamaya ilgi duyan bir gönüllü aramaktayız.

 

Eğitim alanında çalışmış olması ya da bu alanda bir deneyime sahip olması avantaj sağlayacaktır.

 

Gönüllü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmalıdır.

 

Dil: İngilizce ve kendi yerel dilinde çalışma yeterliliğine sahip olmalıdır.

Yer: New York, Amerika Birleşik Devletleri

Program Dönemi: Eylül – Ekim 2018

Program Süresi: 45 -60 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi:  https://www.sitesofconscience.org/en/home/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Uluslararsı Vicdan Mekanları Koalisyonu, geçmiş mücadeleleri hatırlamaya ve çağdaş mirasa seslenmeye adanmış vicdan mekanlarının -Tarihi mekanlar, müzeler, hafıza insiyatifleri- dünya çapındaki ağıdır.

 

Vicdan mekanları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Lower East Side Tenement Müzesi, Rusya’daki Gulag Müzesi, Güney Afrika’daki Altıncı Bölge Müzesi gibi toplumu geçmişin derinlikli kavranmasıyla etkileşime geçiren ve toplumun geleceği şekillendirmek için eyleme geçmesini teşvik eden hafıza mekanlarının gücünü etkinleştirir.

 

Koalisyon, üyelerini sivil katılım programlarına doğrudan fonlama sağlamak dahil, benzer mekanların küresel ağındaki üyelere tanıtarak, en iyi uygulamaları ve yeni ortaklıkları kurmalarına yardım eder, liderlik ve program geliştirme imkanları yaratır, diyalog eğitimleri sunar, bireysel üyeleri ve vicdan hareketi mekanlarının tamamı için bütünsel staretjik savunma ortaya koyarak pek çok şekilde destekler. Koalisyon 55 ülkede 240’tan fazla üyeyi içermektedir.

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Gönüllünün özel ilgilerine göre kendimizi adape etme konusunda esnek olmaya çalışacağız.

 

Küresel tematik çalışma gruplarımızdan (göçmenlik ve göç, kapatılma, kurumsallaşma ve hapsetme ve çevre konuları) birinde araştırma ve planlamaya yardım etme

 

Diyalog eğitimine katılma ve gözlem yapma

 

Gezici sergilerin içerik geliştirmesinde çalışma

 

Üyelerin kaynaklarını geliştirme

 

Sekreterliğin genel çalışmalarını gözlemleme, yalnızca Küresel Program personeliyle değil, aynı zamanda Kalkınma, Metodoloji ve Uygulama ve Geçiş Dönemi Adaleti personeli ile toplantı ve etkinliklere katılma

 

Aranan Nitelikler: Merak, öğrenme isteği, bağımsız ve ekip olarak çalışma becerisi. Müzecilik, sosyal adalet, kültürel veya sanatsal yönetim ya da çalışmalarımızla herhangi bir bağlantısı olan herhangi bir alan bilgisi.

 

Dil: Akıcı İngilizce (Diğer dilleri bilmesi her zaman avantajlı olacaktır)

Yer: Viyana, Avusturya

Program Dönemi : Haziran – Temmuz 2018

Program Süresi : 42 Gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi:  http://www.jmw.at/en

 

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Viyana’daki Yahudi Müzesi, Yahudi kültürü, dini ve tarihi hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlayan karşılaşmanın, yüzleşmenin ve anlamanın mekanıdır. 1895’te bir grup Viyanalı Yahudi vatandaşın desteği ile kurulan müze dünyadaki ilk Yahudi müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Müze koleksiyonu özellikle Viyana ve Galiçya’lı Yahudiler olmak üzere Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndaki Yahudilerin tarihine ve kültürüne odaklanmıştır. Müze 1938 yılında Nazi rejimi tarafından kapatılmadan ve koleksiyonuna el konulmadan öncede 6,474 objelik bir koleksiyona sahipti. 1939’da müze koleksiyonu Viyana’daki Etnoloji Müzesi ve diğer kuruluşlara taşınmıştır. Viyana’daki Ulusal Tarih Müzesi’nin Antropoloji Departmanı, bazı koleksiyon nesnelerini ‘Yahudilerin fiziksel ve psikolojik görünümü’ adını taşıyan sergide anti semit propaganda için kullanmıştır. 1988’de Viyana Kent yönetimi Viyana’da Yahudi Müzesini kurmuştur ve 1993’te müze Dorotheegasse’deki Palais Eskeles’te bugünkü konumunda açılmıştır. 1950’lerin başında pek çok nesne Viyana Avrupa Yahudi Kongresi’ne geri dönmüştür kimi nesneler ise 1990’lara kadar iade edilmemiştir. Nesnelerin yarısından fazlası kaybolmuştur. Bugün onların çalınmış mı yoksa tahrip mi edildiğini bilmek neredeyse imkansızdır. Bir kez Yahudi Müzesi koleksiyonunda listelenmiş bir nesne hemen sanat ve antika piyasasında yerini bulmaktadır. Avrupa Yahudi Kongresi’nden alınarak kurtarılan nesneler, bugünkü koleksiyonun eşsiz unsurlarını oluşturmaktadır

 

Gönüllüden Beklenenler

 

Gönüllü Eğitim Departmanı’nda çalışacaktır. Çocuklar ve öğrencilerle yapılan atölyelere katılması beklenmektedir. Eğitim departmanıyla ilgili ayrıntılı bilgi için müzenin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Dil: Almanca

 

Yer: Berlin, Almanya

Program Dönemi: Ağustos- Ekim 2018

Program Süresi: 30- 60 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresihttp://www.ghwk.de

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Bugün Wannsee Konferans Evi olarak bilinen villa, 20 Ocak 1942’de 15 üst rütbeli Nazi subayının toplantı yeriydi. Toplantının amacı, Avrupa Yahudilerinin kitlesel katliamının koordine edilmesiydi. Toplantı tutanağının kalan tek kopyası 1947’de bulundu. Belgenin Nurnberg’de Nazi faillerine karşı davalarda kullanılmasıyla toplantının soykırım konusu kamusal alana girmiş oldu.

Bugün Hafıza ve Eğitim Mekanı olarak Wannsee Konferans Evi, Nazi suçları ve  Avrupa’daki Yahudi katliamının anmasına ve  öğretilmesine adanmıştır.  Böylece Nasyonel Sosyalist bürokrasisinin rütbeli faillerince işlenen suçlara özel olarak odaklanılmaktadır. Nasyonel Sosyalistlerin suçlarını aydınlatarak, Wannsee Hafıza ve Eğitim Alanı, insan haklarını korumak için demokratik eğitimi desteklemektedir. Mekan kalıcı serginin yanı sıra Holokost ve Yahudi yaşamına ilişkin kapsayıcı bir kütüphane sunmaktadır.

Wannsee Hafıza ve Eğitim Mekanı’nın esas çalışma odağı, tarih ve yurttaşlık eğitimidir. Çok çeşitli eğitim programları Nasyonal Sosyalizmin tarihi, Avrupa Yahudi katliamı ve zulmü üzerine çalışma imkanı tanımaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan mekan aynı zamanda  hafıza ve hatırlama ile ilgili çağdaş ve tarihi sorunlar ile  bugün Avrupa toplumlarında ve politikalarında ‘Holokost’un öneminin tartışıldığı  kültürlerarası etkileşimi destekleyen bir forumdur. (Daha fazla bilgi için: http://www.ghwk.de/en/)

 

Gönüllüden Beklentiler:

 

Gönüllüye eğitim departmanında çalışma imkanı sunulmaktadır.  Gönüllü kurumun tarihsel odağı ile tanışacak, sivil ve tarih eğitimi alanında kıymetli bir deneyim kazanacaktır.

Gönüllü,

 • Hafıza ve Eğitim Mekanı’nın eğitim çalışmalarına katılacaktır
 • Günlük eğitim program, seminerlerine ve rehberli turlara katılacaktır. Bu, gönüllünün Alman ve uluslararası ziyaretçilerle iletişim kurmasını sağlayacaktır.
 • Eğitim çalışmalarında kullanlan materyalleri ve kaynakları öğrenecektir
 • Aktiviteler, işlevler ve Joseph Wulf Mediothek kütüphanesi içeriği hakkında bilgi edinecektir.
 • Berlin ve çevresindeki hafıza alanlarını ve hafıza mekanlarını öğrenecektir
 • Personelin hafıza alanındaki deneyimlerinden faydalanacaktır.
 • Gelecekteki ortak projeler için bir ağ kurulmasına yardımcı olacaktır.

Yukarıda bahsedilen sürece anlamlı bir şekilde katılabilmesi için gönüllünün Nasyonal Sosyalizm tarihi, özellikle de Avrupa Yahudi katliamı ve zulmü, Almanya ve Avrupa’da 1933- 1945 yılları arasında Nazi rejiminin işlediği diğer suçlar hakkında genel bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Gönüllünün tarihin bu dönemi ve bunun bizim bugünkü yaşamımıza yansımaları hakkında daha çok bilgi edinmeye ve çeşitli katılımcılardan edinilen eğitim metotlarının aktarımına istekli olması gerekmektedir.

 

Dil: İyi derecede Almanca veya İngilizce (tercihen ikisi birden) yazma ve konuşma becerisine sahip olmalıdır.  Meslektaşlarla ve danışmanla günlük konuşmaları gerçekleştirebilmesinin yanı sıra kurumun eğitim misyonuna anlamlı bir katkıda bulunabilmesi için iyi bir iletişim becerisine sahip olması gerekmektedir.

Yer: Paris, Fransa

Program Dönemi: Eylül – Aralık 2018

Program Süresi: 30- 60 gün

Kontenjan : 2 Kişi

Web Adresi:  http://www.memorialdelashoah.org/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Enstitü olarak Hafıza Mekânı, Holokost ve İkinci Dünya Savaşı tarihi ile derinden bağlantılıdır. Avrupa Yahudi katliamı üzerine kanıt ve belge toplamak için Yahudi Çağdaş Dokümantasyon Merkezi’nin 1943’te kurulmasından geriye doğru gitmiş, Klaus Barbie gibi ünlü Nazilerin mahkemelerini ve Nurenberg’deki temel davalara sunulan arşiv ve belgeleri toplamıştır.

1953’te Meçhul Yahudi Kurban anısına ilk anıt mezar yapılmıştır.  1991’den itibaren, “Meçhul Yahudi Kurban” adını taşıyan ulusal tarihi anıt devlet ya da Yahudi cemaati tarafından organize edilen Holokost Anma Törenlerine ev sahipliği yapmaktadır (Varşova Gettosu, Auschwitz’in Kurtuluşu, Hazkarah ve Ulusal Tehcir Günü)

1956’da açılan Memorial’ın mahzeninde imha kampları ve Varşova Gettosu’ndan kalan küller bulunmaktadır.

Memorial 2005 yılında yenilenmiştir. Bugün aynı anda pek çok işleve sahiptir. Bir sürekli sergi ve yılda iki adet geçici sergi ile pek çok kültürel etkinliğe (panel, tartışma, film gösterimi ve tanıklıklar) yapmaktadır. 40 milyon arşiv parçasından oluşan ve araştırmacılara açık olan bir arşiv merkezine ve bir hatırlama ve hafıza aktarımı mekanına sahiptir.

Hafıza Mekânı, Holokost hatırasının korunmasına adanan Yad Vashem ve Amerika Holokost Memorial Müzesi ile beraber dünya çapındaki üç ana kurumdan biridir.

Misyonu Holokost ve 20. Yüzyıl soykırımları hafızasını ve bunlar üzerine çalışmaları üzerine çalışmaları desteklemek, geçmişten gerekli dersleri çıkarmak ve günümüz sorunlarını yansıtmaktır. Müze, barış eğitimi, kültürlerarası diyalog, toleranssızlığa, anti-semitizme, ırkçılık, nefret ve yabancı düşmanlığına karşı eğitim konularında oldukça aktiftir.

Her yıl ortalama 60.000 kadar öğrenciyi ağırlayan Hafıza Mekânı, okul çocukları için pedagojik çalışmalarıyla olduğu kadar, eğitimcilere, öğretmenlere, kamu çalışanlarına, politika üretenlere ve sivil toplum üyelerine verdiği eğitimlerle de tanınmaktadır.

Gönüllüden Beklenenler:

 

Gönüllülerden birinin Eğitim Departmanı’nda diğerinin de Uluslararası İlişkiler Departmanı’nda çalışması beklenmektedir.

Uluslararası İlişkiler Departmanı: Gönüllünün uluslararası departmanın aktivitelerinin hazırlık sürecinde yer alması beklenir (konferanslar, Fransa ve çevresindeki öğretmen eğitim seminerleri gibi). Bu görevler şunları içerir:

 • Partnerler ve destekleyiciler ile iletişim sağlamak
 • Yönetimsel ve lojistik destek sağlamak: Kayıtları almak (Excel, Spreadsheet gibi programlar kullanarak), konferans konuşmacıları ve katılımcılar için rezervasyonlar yapmak (ulaşım ve konaklama), idari yönetime yardım etmek (kontratlar, gider hesapları gibi)
 • Konferans sırasında destek vermek: konuşmacıları ve grupları karşılamak, etkinlik esnasında lojisktik ihtiyaçları yönetmek
 • Aktivitelerin yerine getirilmesinin bir parçası olarak mümkünse Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı ile Avrupa’da seyahat etmek

Gönüllü, hafıza mekânının çalışmaları konusunda bilgi edinmek için tüm öğretmen eğitimleri, konferans ya da hafıza aktivitelerini takip etmesi ve bunlara katılması için teşvik edilecektir.

Eğitim Departmanı: Bu departmanın aktiviteleri şunları içerir:

 • Eğitim atölyelerini takip etmek ve desteklemek
 • Müzelerarası ziyaretlere katılmak ve yardımcı olmak (Paris’teki ve Drancy’deki Hafıza Mekânı ve diğer Paris Müzeleri)
 • Eğitim Departmanı’nın aktivitelerine ve toplantılarına katılmak
 • Soykırım ve adalet, savaş muhabirliği, tarihte ve gündelik yaşamda önyargılar, komplo teorileri, ırkçı önyargıların yıkılması gibi konularda tematik araştırmalar yapmak
 • Eğitim aktiviteleri için değerlendirme teknikleri konusunda fikir üretmek

Gönüllülerin 21 yaş üstü olması tercih edilir.

Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip, tarih, eğitim, kültürel ilişkiler alanında eğitimli, Holocaust ve soykırım konularında bilgili ve iyi iletişim becerilerine sahip olmaları beklenir.

 

Dil:  İngilizce (B2), Fransızca (B2)

 

Not: Gönüllü çoğunlukla Drancy’deki tarihi mekanda çalışıyor olacak.

Yer: İsrail, Tel Aviv

Program Dönemi : Ekim- Kasım

Program Süresi : 30 – 60 gün

Kontenjan: 1 Kişi

Web Adresi: http://zochrot.org/

 

Kurum İle İlgili Kısa Bilgi:

 

Zochrot (İbranice ‘hatırlamak’) bugün etkileri devam eden 1948’deki Nakba (Filistinlilerce felaket anlamında) adaletsizliğini tanıma ve getirdiği sorumlulukları yerine getirmeyi desteklemek için 2002 yılından beri çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Nakba’nın zorunlu telafisi olarak dönüşü yeniden kavramsallaştırır  ve Filistinliler için ülkenin sakinleri olarak daha iyi bir yaşam imkanınını destekler.

Zochrot ve diğer İsrailli sivil toplum kuruluşları  geniş Yahudi toplumunda Nakba konusuda farkındalık oluşturma bakımından son yıllarda oldukça başarı kaydetmişlerdir. Nakba terimi,  İsraillilerin  güncel söyleminin bir parçası haline gelebilmiştir. Buna karşılık söylemin İsraillilerin söyleminde dolaşıma girmesi yine de 1948 savaşında binlerce Filistinli mülteci ile yüzlerce köyün tahribatı gerçeğinin kabulü ve sorumluğununun taşındığı anlamına gelmemektedir.

Zochrot dönüşü, mültecilerin ülkesine sadece fiziksel olarak  değil fakat bütünleşmiş Filistin Yahudi toplumunda eşit ve uygun bir entegrasyonla dönüş olarak  çok boyutlu ve geniş bir süreç içinde tasavvur etmektedir, Bu görüş mültecilerin geri dönüşünün onların fiziksel dönüşünden çok önce başladığı düşüncesine dayanır.

Zochrot, İsraillii Yahudi kamuoyunun yerleşmiş fikirlerine karşı koyarak,  Filistinli mültecilerin dönüş koşullarının yaratılması ve ülkede yaşamı paylaşmaları için farkındalığı, bilinçlenmeyi, kültürel ve politik değişimi teşvik eder. Böylece Zochrot, İsrailli Yahudilerin kendi kimliklerini, tarihlerini, geleceklerini gözden geçirme süreçlerini oluşturur.   Bizim Yahudilere odaklanmamızın nedeni, onun Filistin mülteciliğindeki pratik ve ahlaki sorumlulğuna ve mevcut politik rejim üzerindeki ayrıcalıklı gücüne dayanmaktadır

 

Gönüllüden Bekleneneler

 

Gönüllü, Zochrot’un günlük çalışmalarını yakından gözleyebilecektir, Zochrot’un toplumsal aktivitelerine katılacaktır, toplumsal farkındalık ve bütçe arttırımı kampanyalarında çalışacaktır.

 

Gönüllüden,

– Zochrot’un hedeflerine ve vizyonuna yakınlık, değerlerine bağlılık

– Kişilerarası iletişimde mükemellik

– Açık görüşlülük, orjinal ve yaratıcı düşünme kabiliyeti

– Sosyal medya platformlarına hakimlik beklenmektedir.

– Bütçe arttırma kampanyalarında, halkla ilişkiler kampanyalarında, sosyal medya yazımında, toplumsal farkındalığı arttıracak video yapımında tecrübe avantaj olacaktır.

 

Dil: İngilizce. Arapça ve İbranice bilgisi avantaj olacaktır.

Beraberce Değişim Programı:
Hafıza Mekânları

1.1.    Program, DVV International’ın Türkiye temsilcisi ve stratejik partneri  Beraberce Derneği  tarafından yürütülmektedir.  Program, hafıza ve mekân üzerine çalışan toplam yirmi kişiye – araştırmacı, öğrenci, aktivist, çeşitli disiplin ve meslek gruplarından genç profesyonellere – 30-60 gün, program ekibinin belirlediği, dünyanın dört bir yanında bulunan hafıza ve vicdan mekânlarında / müzelerde deneyim ve bilgi paylaşımı sağlayan bir gönüllülük programıdır.

 

1.2.   Program, Nisan 2017-Aralık 2017 tarihleri arasını kapsayan ilk döneminde dokuz, Ocak 2018 – Aralık 2018 tarihlerini kapsayan ikinci döneminde dokuz, Ocak 2019 – Mart 2019 tarihleri arasını kapsayan üçüncü döneminde ise iki kişi olmak üzere başvuranlar arasından seçilecek yirmi katılımcıyı deneyim kazanması için belirlenen hafıza mekânlarındaki çeşitli departmanlarda görev almasını sağlar.

2.1.   Başvuru koşulları şöyledir:

 

 • 18 yaşından büyük olmak

 

 • Evsahibi kuruluşun talep ettiği dili ya da dilleri bilmek;
 • Profesyonel, gönüllü veya aktivist olarak hafıza mekânları üzerine çalışıyor olmak ve program bitiminde katkı sunmaya istekli olmak
  • İmkân eşitliğini savunan bu program aynı zamanda Türkiye’nin tüm çeşitliliğini kapsamayı hedeflemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir dışından gelecek başvurulara; herhangi bir yurt dışı deneyimi olmayan kimseleri cesaretlendirmek için genç katılımcılara; toplumsal cinsiyet farkındalığını gözetebilmek için kadın katılımcılara öncelik sağlanacaktır.

3.1.   Program dâhilinde,

 • Katılımcıların Türkiye dışındaki bir ev, hafıza ve vicdan mekânında / müzede, öğrenme ve pratik deneyim kazanma imkânına ulaşabilmeleri;
 • Bu öğrenme ve deneyim kazanma sürecinde farklı bir ülkede yaşamayı deneyimlemeleri;
 • Ev sahibi kuruluşun sunacağı bir pozisyonda teorik ve pratik bilgi edinmeleri;
 • Bir hafıza ve vicdan mekânının / müzenin işleyişini, ziyaretçi kabul ve anlatım mekanizmalarını, rehberlere ve ziyaretçilere yönelik eğitim programlarını, arşivleme ve arşiv sergileme yöntem, tekniklerini ve proje geliştirme süreçlerini gözlemlemeleri;
 • Küratöryel ve teknik donanımla ilgili alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri;
 • Program sayesinde edinecekleri tecrübe ve birikimi pratik anlamda proje, öneri veya sunumlara dönüştürerek ülkede bu alanda çalışma yapan diğer ilgili kurum ve kişilere aktarmaları ve uygulanabilir öneriler getirmeleri;
 • Bulundukları kurum ve ülkedeki diğer kuruluşlarla uzun ve sürekli ortaklıklar geliştirecek bağlar kurabilmeleri beklenir.

 

3.2. Ev sahibi kurumlar / hafıza ve vicdan mekânları / müzeler, her bir katılımcıya pratik deneyimleme imkânı sağlar. Bu pratik deneyimleme imkânının kapsamı ev sahibi kurumlarla yürütülecek görüşmeler sonrasında netleşir.

4.1. Katılımcıların tüm vize, seyahat sigortası, yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş ulaşım masrafları program kapsamında karşılanır; katılımcılara ayrıca konaklama ve temel ihtiyaçlar için bir harcırah verilir.

 

4.2. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri gidilecek ülkenin devlet bursları ortalamasına dayanılarak hesaplanır, katılımcılar ve ev sahibi kurumlarla istişare edilerek belirlenir.

 

4.3. Ev sahibi kurumlar, (eğer varsa) kendi staj programı kapsamında belli bir harcırah verebiliyorsa ve / veya konaklama imkânı sağlayabiliyorsa, kurumların bu program vesilesiyle stajyerlere sağladıkları imkânlardan katılımcıları yararlandırması beklenir.

5.1. Hafıza mekânı / hafızalaştırma alanında faaliyet gösteren ve bir katılımcı için belirli bir deneyimleme ve paylaşım imkânı sunan herhangi bir hafıza ve vicdan mekânı / müze veya sivil toplum örgütü değişim programında ev sahibi kurum olabilir.

 

5.2. Ev sahibi kurum herhangi bir ülkede yer alabilir, ülke bazında bir kısıtlama yoktur.

 

5.3. Yerel tarih, aile tarihi, politik tarih, kadın tarihi, insan hakları ve ifade özgürlüğü, yüzleşme alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir hafıza ve vicdan mekânı / müze veya sivil toplum örgütü ev sahibi kurum olabilir; ev sahibi kurumun hafıza ve hafızalaştırma alanında deneyim ve uzmanlık sahibi olması yeterli koşuldur.

 

5.4. Ev sahibi kurumların aşağıdaki olanakları sağlaması hedeflenir;

 • Katılımcının özelliklerine ve kurumun ihtiyaçlarına uygun pratik  deneyimleme imkânı,
 • Katılımcının amaçlanan gelişimi sağlayabilmesi için gerekli eğitimler, etkinlikler,
 • Katılımcının çalışma alanına hızlı entegre olması için başlangıç eğitimi.

 

5.5. Değişim programı açık davet metni, ev sahibi kurumların listesini, bu kurumların kısa tanıtımlarını ve muhtemel pozisyonlar hakkındaki kısa bilgilendirmeleri içerecek şekilde düzenlenir; çağrı metni başta Beraberce Derneği internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanır.

6.1. Başvuru çağrısını Beraberce Derneği yapar. Başvuru çağrısı her bir pratik deneyimleme tanımını, ev sahibi kurumun hangi dönemlerde bu imkânı sağladığını ve öngörülen katılımcı profillerini içerir.

 

6.2. Programa katılmak isteyen adayların, başvuru formunu, özgeçmişleriyle birlikte Türkçe ve  gidilecek ülkenin koşullarına uygun bir dilde (ülkenin dili, yaygın konuşulan yabancı dil, örneğin İngilizce)  iki dilde doldurması beklenir. Referans, iletişim bilgilerinin de paylaşılması koşuluyla, bir kurum ya da kişi olabilir.

 

6.3. Adaylar, en fazla üç tercihte bulunabilir. Adayların tercihini / tercihlerini sıralayıp neden bu kurumu / kurumları seçtiklerini açıklamaları beklenir.

7.1. Program ekibi başvuruları teknik bir ön elemeden geçirir; başvuru evraklarında eksik olması durumunda adaylarla ve gerekli görüldüğü takdirde başvuruda referans olarak gösterilen kurum ve kişilerle iletişime geçer.

 

7.2. Teknik ön eleme sonrası, adayların belirttiği en fazla üç ev sahibi kurumla iletişime geçerek adayların motivasyon mektupları ve öz geçmişleri bu kurumlarla paylaşılır.

 

7.3. Ev sahibi kurumların değerlendirme sonrasında uygun buldukları aday listesi seçici kurula iletilir.

 

7.4.Seçici Kurulun, aday seçimini şu kriterler esasında yapması hedeflenir;

 • Adayın programa yapacağı katkı,
 • Amaçlanan katılımcı çeşitliliğini sağlama,
 • Programa katılımda ve sonrasında projeye yapılacak olan katkıda gönüllülük.
 • Aday profilinin ev sahibi kurumun belirlediği kriterlere uygun olması.

 

7.5.Kurulun kararından sonra, uygun adaylar ev sahibi kurumlarla görüşür, karşılıklı anlaşma sağlandığında program yürürlüğe girer. Bu görüşmede Beraberce Derneği proje ekibinden bir uzman projenin amaçlarını, ev sahibi kurumların beklentilerini ve adayın motivasyonunu gözetmek üzere adayla birlikte yer alır.

 

7.6.Ev sahibi kurumlarla yapılacak olan görüşme sonrası kesinleşen katılımcı listesi Beraberce Derneği internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyurulur.

 

7.7. Tüm başvuranlara e-posta ile olumlu ya da olumsuz dönüş sağlanır.

8.1. Değişim Programı; katılımcılar, Beraberce Derneği ve ev sahibi kurum tarafından oluşturulan üç taraflı Değişim Programı Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlar.

 

8.2. Katılımcıların görev sorumlulukları şunlardır:

 • Katılımcılar  üç taraflı anlaşmanın imzalı bir kopyasıyla birlikte pasaport fotokopilerini Beraberce Derneği ofisine bırakmalılar ve yolculuk öncesi Beraberce Derneği’nin düzenleyeceği oryantasyon atölyesine katılmalıdır.
 • Oryantasyon atölyesinde katılımcılarla paylaşılacak olan ‘yapılacaklar listesi’ yerine getirilmelidir.
 • Katılımcılar, program dâhilinde edindikleri deneyimleri, gözlemleri, günlük aktivitelerini, etkileyici buldukları fikirleri www.berabercedegisim.org web adresinin blog sayfasında paylaşmakla sorumludur. Blog Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dillidir.
 • Katılımcılardan programı tamamladıklarında düzenlenecek olan panel, sunum, atölye gibi etkinliklerde bu deneyim ve gözlemlerini paylaşmaları; bir sonraki dönemde programdan faydalanacak olan katılımcılara mentörlük yapmaları beklenir.
 • Katılımcılardan kazandıkları deneyim neticesinde, Türkiye’de bir hafıza mekânına uygulanabilecek bir sergileme metodu veya eğitim ile ziyaretçi programlarına katkı sunacak bir model önermeleri beklenir.

 

8.3. Beraberce Derneği,  ulaşım işlemlerini düzenler ve ev sahibi kurum ile görüşmeleri sürdürür. Beraberce Derneği aynı zamanda, katılımcılara konaklama önerisinde bulunur ve program süresi boyunca katılımcılara gerekli desteği gösterir.

 

8.4. Ev sahibi kurumlardan katılımcılara deneyimleme ve paylaşma imkânı sağlaması, destekleyici eğitim programları sunması ve katılımcıya çalışma alanına hızlı entegre olması için başlangıç eğitimi vermesi beklenir.

 

8.5. Öngörülemeyen herhangi bir durumda katılımcı ve / veya ev sahibi kurum direkt Beraberce Derneği ile iletişime geçmelidir.

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz: xchange@beraberce.org.tr

Program esaslarını buradan indirebilirsiniz
İkinci dönem son başvuru tarihi 20 Nisan 2018, 17:00'de tamamlandı.
Daha detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz:
xchange@beraberce.org.tr
0530 073 87 71 - 0216 345 16 50